Üdvözöljük Mezőhék Község weboldalán!

Tájékoztatás téli rezsicsökkentésről

TÁJÉKOZTATÁS

Téli rezsicsökkentésről

Megjelent a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) számú Korm. határozat. Ebben a határozatban a Kormány rendelkezett arról, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek.

Csak olyan háztartás kaphat téli rezsicsökkentési támogatást, amelyik korábban nem részesült ilyen támogatásban.

Nem jogosult téli rezsicsökkentési támogatásra az a háztartás, amely vezetékes gáz szolgáltatására vonatkozó szerződéssel rendelkezik.

Az igénybejelentés benyújtásának határideje:

2018. október 15.

Ez a határidő jogvesztő!

Az igénybejelentésre a Belügyminisztérium formanyomtatványt adott ki. A nyomtatvány személyesen átvehető Mezőhék Község Önkormányzatánál.

Az igénybejelentésben meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját.

Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

A kizárólag elektromos fűtéssel rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A Kormány határozata alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága van kijelölve az igénybejelentésben szereplő adatok szúrópróbaszerű helyszíni vizsgálat keretében történő ellenőrzésére.

Az igénybejelentést Mezőhék Község Önkormányzatához kell benyújtani.

Az igénybejelentések országos összesítését követően fogja biztosítani a Magyar Állam a támogatást az önkormányzatok részére. Ennek módjáról, határidejéről megfelelő információk birtokában a későbbiekben fogjuk tájékoztatni a Lakosságot!

 

Mezőhék 2018. augusztus 15.

 

                                                                                  Fórizs Ágnes Karolina
polgármester

Hírek