Üdvözöljük Mezőhék Község weboldalán!

Egyház

Mezőhék község egyháztörténete:

Településünk az 1950-es években alakult ki.
1951-ben önálló Község lett. A Községnek temploma nem volt. Bár az itt élő lakosoknak igényük még csak lett volna a vallás gyakorlására.

Elődeinknek a Kövér János féle, ma is meglévő családi KÁPOLNA szolgált /épült 1866-ban/ vallásos hívek részére, és az egyházi ünnepek megrendezésére.

1960-as évektől az egyház iránti érdeklődés folyamatosan csökkent, egy-két magán háznál gyakorolták vallásukat az emberek.
Ennek oka a KÁPOLNA, építészeti lepusztulása, mely továbbra is helyt adhatott volna a hitélet gyakorlására.
Az akkori községvezetése ill. az egyház illetékesei nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy ez ne történjen meg.

További gondot jelentett az 1976-ban településünkön is elinduló körzetesítés, melynek eredményeként több száz tanya került lebontásra, mivel a környező városokba költöztek a családok. Velük együtt az idősebb generáció is melyek alapját adták az egyházi életnek.

A részben itt maradt fiatalabb korosztály már nem igazán igényelte a hitéletet.

Új remények először a hitéletben, 1995-ben csillantak fel. Mezőhék Község a Szeged-csanádi Püspökséghez került, mely ígéretes hitéleti fejlődést hozott. Településünkön élő egyház iránt érdeklődő emberek lelki egyensúlyát és békéjét hozta az a változás: a helyi polgármester Halász Vince és a Szeged-csanádi megyés Püspök Gyulay Endre pozitív hozzáállást tanúsított az első Templomunk megépítéséhez.

Ennek keretében az Önkormányzat tulajdonát képező „tűzoltószertár” épületét és ingatlanát csereként felajánlotta a KÁPOLNA és ingatlanáért.

1995-ben megtörtént a közös megegyezés, így elindulhatott az építkezés.

Szent Kereszt templom
Szent Kereszt templom

1996-ban a Római Katolikus Egyház pénzügyi támogatásával befejeződött MEZŐHÉKEN az első „kis” Templomunk kivitelezése, mely a Szent- Kereszt nevet kapta: Megáldotta és felszentelte Gyulay Endre Szeged-csanádi megyés Püspök Mezőhék Díszpolgára.

Átadta egyházi szolgálatra mind a Katolikus és Református hívek részére. Még ebben az évben Horváth Tibor Mezőhék Díszpolgára Harangot adományozott a híveknek. A mezőhéki és a békésszentandrási hívek adományaiból elkészülhetett a harang automatizálása.

A templom belső felszereltségéhez sok segítséget kaptunk a Vigilia Alapítványtól, melynek Dörr Ágnes volt az ügyvezető igazgatója és Mezőhék Díszpolgára.

Fontos megemlíteni, hogy Dr. Paulus Alajos Pulicer Díjas filmrendező és Mezőhék Díszpolgára hatalmas szervezéseként a fent említett intézményeket, embereket ő inspirálta közös cselekedetre.

1996. óta a hívek rendelkezésére áll folyamatosan kis Templomunk. Ahol Hála Istennek a fiatalok igénybe is vették, veszik szolgáltatásainkat. (házasságkötés, keresztelő, bérmálkozás, áldozás, konfirmálás) Milleniumi ünnepség színhelyéül is szolgált 2001-ben, illetve számos, a település életében fontos ünnepi események rendezvényeknek is helyt adott. Reményeink szerint a Mezőhéken lakók körében sikerült elvetni azt a „csíraképes” magot, mely a jövő generációját hivatott gazdag életképes termésével táplálni.

„Halljátok ti, mindnyájan, akik szíveteken viselitek az emberiség jövőjét! Halljátok, jóakaratú férfiak és nők! A bosszú kísértése adja át a helyét a megbocsátás bátorságának: Az élet és a szeretet kultúrája hiúsítsa meg a halál hiábavaló logikáját, térjen vissza a bizalom és adjon fellélegzést a népek életének. Ha egyetlen a jövőnk, mindnyájunk kötelessége ezt türelemmel és kitartással építeni.”
(Részlet II. János Pál pápa 2004. húsvétján elhangzott Urbi et Orbi áldásából.)

Ravatalozó:
1951-ben megalakult az önálló Közigazgatás Mezőhéken. Ezzel párhuzamosan épült ki a temető és a közelében lévő magánlakásból kialakított ravatalozó. Az említett ravatalozónak nevezett épületrész már a funkcióját egyáltalán nem tudta betölteni, a továbbfejlesztéséről, a felújításáról senki sem gondoskodott. A fentiekből kiindulva Mezőhék Község Önkormányzata pályázati pénzből és saját erőből megépítette 2001-ben az új Ravatalozót.