Üdvözöljük Mezőhék Község weboldalán!

„Hass, alkoss, gyarapíts!” – Pályázati felhívás ösztöndíj programra, középiskolai tanulók, valamint felsőoktatásban résztvevők számára

Pályázati felhívás – Hass alkoss gyarapíts

„Hass, alkoss, gyarapíts!”
Pályázati felhívás ösztöndíj programra, középiskolai tanulók, valamint felsőoktatásban résztvevők számára

Helyi ösztöndíj program a településen élő tehetséges és rászoruló középiskolás tanulók, valamint felsőoktatásban továbbtanulók számára, akik aktív tagjai a helyi közösségnek, és akikre büszkék lehetnek a településen élők.

A települési önkormányzat ösztöndíj programot hirdet minden 25 év alatti fiatal számára, akik a településen élnek, ott állandó lakcímmel rendelkeznek, középiskolai tanulmányaikat is helyben végzik. (Amennyiben a településen nincs középiskola, vagy középfokú továbbtanulási lehetőség, akkor a településükhöz legközelebb található középfokú oktatási intézményben tanulnak.) A települési ösztöndíj program nyitva áll azok számára is, akik a településen állandó lakcímmel rendelkeznek és felsőfokú tanulmányaikat jó eredménnyel végzik, valamint a helyi közösségekben aktív szerepet vállalnak.

A projekt megvalósításának időszakában két teljes tanév vonatkozásában a projektben meghatározott keretösszegnek megfelelően meghatározásra kerül az ösztöndíjra fordítható éves pályázati összeg. Tanulónként legfeljebb 17.970.- Ft/hó összegű ösztöndíj adható. Az adott tanévben 10 hónapon keresztül jár annak a helyi fiatalnak, akit az önkormányzat által kinevezett 4 főből álló ad- hoc bizottság a pályázati felhívás bírálati szempontjait figyelembe véve támogatásra érdemesnek ítél.

A projekt támogatási szerződésére figyelemmel a rendelkezésre álló ösztöndíj-keret alapján a bizottság mind a két tanévben kiírja a pályázatot, amelynek fedezetét 100%-ban az önkormányzat az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosító számú „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” című projekt pályázati forrásból finanszírozza.

A támogatás feltételeinek megfelelő pályázónak legalább egy pedagógusi/oktatói/nevelői ajánlást is csatolnia kell, amelyben a tanulmányi eredmények mellett a közösségben kifejtett hozzáállást, önkéntes munkát is minősítik. Előnyt jelent, ha a pályázó aktív tagja valamilyen helyi civil szervezetnek, sportegyesületnek, művészeti együttesnek; idegen nyelvtudással rendelkezik és kiemelkedő eredményeket tud felmutatni.

Beadandó pályázati anyag:

Kötelezően csatolandó:

 • Rövid önéletrajz;
 • Állandó lakcím igazolás;
 • Pedagógusi/oktatói/nevelői ajánlás;
 • Az előző év tanulmányi eredménye;
 • A hátrányos szociális helyzetű családi háttérre vonatkozó leírás, igazolások, nyilatkozatok benyújtása.

Választható nyilatkozatok, igazolások:

 • Tagsági igazolás (helyi civilszervezet, sportegyesület, művészeti együttes);
 • Nyelvvizsga meglétének igazolása;
 • Kiemelkedő eredmények, teljesítmények bemutatása.

A benyújtási cím:          Mezőhék Község Önkormányzata

5453 Mesterszállás, Kossuth Lajos út 1.

A benyújtásának határideje: 2018. október 15.

A pályázaton fel kell tüntetni: EFOP-1.5.3-16-2017-00048 projekt „Hass, alkoss, gyarapíts” ösztöndíja 

A bírálat szempontjai:

Alaki megfelelés:

 • A beadandó kötelező igazolások, dokumentumok teljeskörűen határidőre beadásra kerültek.

Bírálat:

 1. A pályázat bírálatra alkalmas
 2. Hiányos, bírálatra nem bocsájtható

Tartalmi megfelelés:

 • Rövid önéletrajz;
 • Állandó lakcím igazolása;
 • Pedagógusi/oktatói/nevelői ajánlás.

Bírálat:

 1. A pályázó a településen lakik, 25 év alatti fiatal, középiskolai tanuló, aki tanulmányait helyben végzi, vagy felsőoktatásban tanul, közösségi szerepvállalása példamutató.
 2. A pályázó az ösztöndíj támogatás alapfeltételeinek nem felel meg.

A bírálat pontozása:

Maximálisan 100 pont

 1. Az előző év tanulmányi eredménye maximálisan 30 (A tanulmányi átlag 3,5-nél jobb kell legyen.
 • 3,5 alatti tanulmányi eredmény esetén: 0 pont
 • 3,5 -4,0 tanulmányi eredmény esetén: 2 pont;
 • 4,1-4,5tanulmányi eredmény esetén: 4 pont;
 • 4,6-4,8 tanulmányi eredmény esetén: 8 pont;
 • 4,9-5,0 tanulmányi eredmény esetén: 10 pont;
 1. A hátrányos szociális helyzetű családi háttér alapján a maximum 20 pont adható.
 2. Kiemelkedő országos, megyei szintű versenyeken elért tanulmányi, sport, kulturális, művészeti versenyeredmények, teljesítmények bemutatása, eredményenként 2 pont, de maximálisan 10 pont adható.
 3. Települési rendezvények szervezésében való aktív részvétel alkalmanként maximum 2 pont, de maximálisan 10 pont adható.
 4. További pont, de maximálisan 30 pont adható az alábbiakért:
 • Tagsági igazolás megléte (helyi civilszervezet, sportegyesület, művészeti együttes), egyesületi tagságonként 2 pont;
 • Nyelvvizsga meglétének igazolása, nyelvvizsgánként 2 pont.

Az eredményről a bírálatot követően a pályázók értesítést kapnak, illetve a település honlapján megtalálható a nyertesek névsora. Az ösztöndíj összegét az önkormányzat az ösztöndíj kedvezményezett által megadott számlaszámra, az adott tanév hónapjának 10. napjáig utalja. Az ösztöndíj méltánytalanság esetén azonnal felfüggeszthető, ha a támogatásban részesülőt büntető eljárás alá vonják.

 

Hírek