Üdvözöljük Mezőhék Község weboldalán!

Természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyagról szóló támogatás

Tisztelt Lakosok!

A Mezőhék Község Önkormányzatának 7/2021.(X. 26.) számú önkormányzati rendelete alapján 2021-ben is lehetőség van szociális célú tüzelőanyag (keménylombos tűzifa) igénylésére.

A támogatásra jogosult:

  • Akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (2021-ben 85.500 Ft).
  • egy személyes háztartásban él, és a nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (2021-ben 114.000 Ft).
  • Akinek lakása fával fűthető.
  • A közös háztartásban élők közül csak egy személy nyújthat be kérelmet.

A kérelem Mezőhék Község Önkormányzatnál, 5453 Mezőhék, Kossuth Lajos út 1. szám alatt nyújtható be.

A kérelem mellékleteként csatolni szükséges:

  • A közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását.
  • A kérelmezővel közös háztartásban élő 16 évesnél idősebb gyermek iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolását.

A kérelem benyújtásának határideje: 2021. november 30. 16:00 óra!

Kérelem nyomtatvány kérhető az önkormányzatnál, vagy letölthető a honlapról.

Rendelet

Nyomtatvány

Mezőhék, 2021. november 05.

Fórizs Ágnes Karolina sk.

polgármester

Hírek