Üdvözöljük Mezőhék Község weboldalán!

„Nőjj itthon nagyra!” – Pályázati felhívás ösztöndíj programra, általános iskola felső tagozatán tanulók, középiskolás tanulók valamint felsőoktatásban továbbtanulók számára

Pályázati felhívás – Nőjj itthon nagyra

„Nőjj itthon nagyra!”
Pályázati felhívás ösztöndíj programra, általános iskola felső tagozatán tanulók, középiskolás tanulók valamint felsőoktatásban továbbtanulók számára

Helyi ösztöndíj program a településen élő tehetséges és szociálisan rászoruló általános iskola felső tagozatos tanulók, középiskolás tanulók, valamint a felsőoktatásban továbbtanulók számára, akik aktív tagjai a helyi közösségnek, és akikre büszkék lehetnek a településen élők. 

A települési önkormányzat ösztöndíj programot hirdet minden 25 év alatti fiatal számára, akik a településen élnek, ott állandó lakcímmel rendelkeznek, és általános iskola felső tagozatos, valamint középiskolai tanulmányaikat is helyben végzik. (Amennyiben a településen nincs középiskola, vagy középfokú továbbtanulási lehetőség, akkor a településükhöz legközelebb található középfokú oktatási intézményben tanulnak.) A települési ösztöndíj program továbbá nyitva áll azok számára is, akik a településen állandó lakcímmel rendelkeznek és felsőfokú tanulmányaikat jó eredménnyel végzik, valamint a helyi közösségekben aktív szerepet vállalnak.

A projekt megvalósításának időszakában két teljes tanév vonatkozásában a projektben meghatározott keretösszegnek megfelelően meghatározásra kerül az ösztöndíjra fordítható éves pályázati összeg. Tanulónként legfeljebb 17.970.- Ft/hó összegű ösztöndíj adható. Az adott tanévben 10 hónapon keresztül jár annak a helyi fiatalnak, akit az önkormányzat által kinevezett 4 főből álló bizottság a pályázati felhívás bírálati szempontjait figyelembe véve támogatásra érdemesnek ítél.

A projekt támogatási szerződésére figyelemmel a rendelkezésre álló ösztöndíj-keret alapján a bizottság mind a két tanévben kiírja a pályázatot, amelynek fedezetét 100%-ban az önkormányzat az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosító számú „A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében” című projekt pályázati forrásból finanszírozza.

A támogatás feltételeinek megfelelő pályázónak legalább egy pedagógusi/oktatói/nevelői ajánlást is csatolnia kell, amelyben a tanulmányi eredmények mellett a közösségben kifejtett hozzáállást, önkéntes munkát is minősítik. Előnyt jelent, ha a pályázó aktív tagja valamilyen helyi civil szervezetnek, sportegyesületnek, művészeti együttesnek; idegen nyelvtudással rendelkezik és kiemelkedő eredményeket tud felmutatni.

Kötelezően csatolandó:

 • Rövid önéletrajz;
 • Állandó lakcím igazolás;
 • Pedagógusi/oktatói/nevelői ajánlás;
 • Az előző év tanulmányi eredménye;
 • A hátrányos szociális helyzetű családi háttérre vonatkozó leírás, igazolások, nyilatkozatok benyújtása.

Választható nyilatkozatok, igazolások:

 • Tagsági igazolás (helyi civilszervezet, sportegyesület, művészeti együttes);
 • Nyelvvizsga meglétének igazolása;
 • Kiemelkedő eredmények, teljesítmények bemutatása.

A benyújtási cím:          Mezőhék Község Önkormányzata

5453 Mezőhék Kossuth Lajos út 1.  

A benyújtásának határideje: 2018. október 15.

A pályázaton fel kell tüntetni: EFOP-3.9.2-16-2017-00011 projekt „Nőjj itthon nagyra” ösztöndíja

Az elbírálás szempontjai:

Alaki megfelelés:

 • A beadandó kötelező igazolások, dokumentumok teljeskörűen határidőre beadásra kerültek.

Bírálat:

 1. A pályázat bírálatra alkalmas
 2. Hiányos, bírálatra nem bocsájtható

Tartalmi megfelelés:

 • Rövid önéletrajz;
 • Állandó lakcím igazolása;
 • Pedagógusi/oktatói/nevelői ajánlás.

Bírálat:

 1. A pályázó a településen lakik, 25 év alatti fiatal, általános iskola felső tagozatos tanuló, középiskolai tanuló, aki tanulmányait helyben végzi, vagy felsőoktatásban tanul, közösségi szerepvállalása példamutató.
 2. A pályázó az ösztöndíj támogatás alapfeltételeinek nem felel meg.

A bírálat pontozása:

Maximálisan 100 pont 

 1. Az előző év tanulmányi eredménye maximálisan 30 (A tanulmányi átlag 3,5-nél jobb kell legyen.
 • 3,5 alatti tanulmányi eredmény esetén: 0 pont
 • 3,5 -4,0 tanulmányi eredmény esetén: 2 pont;
 • 4,1-4,5tanulmányi eredmény esetén: 4 pont;
 • 4,6-4,8 tanulmányi eredmény esetén: 8 pont;
 • 4,9-5,0 tanulmányi eredmény esetén: 10 pont;
 1. A hátrányos szociális helyzetű családi háttér alapján a maximum 20 pont adható.
 2. Kiemelkedő országos, megyei szintű versenyeken elért tanulmányi, sport, kulturális, művészeti versenyeredmények, teljesítmények bemutatása, eredményenként 2 pont, de maximálisan 10 pont adható.
 3. Települési rendezvények szervezésében való aktív részvétel alkalmanként maximum 2 pont, de maximálisan 10 pont adható.
 4. További pont, de maximálisan 30 pont adható az alábbiakért:
 • Tagsági igazolás megléte (helyi civilszervezet, sportegyesület, művészeti együttes), egyesületi tagságonként 2 pont;
 • Nyelvvizsga meglétének igazolása, nyelvvizsgánként 2 pont.

Az eredményről a bírálatot követően a pályázók értesítést kapnak, illetve a település honlapján megtalálható a nyertesek névsora. Az ösztöndíj összegét az önkormányzat az ösztöndíj kedvezményezett által megadott számlaszámra, az adott tanév hónapjának 10. napjáig utalja. Az ösztöndíj méltánytalanság esetén azonnal felfüggeszthető, ha a támogatásban részesülőt büntető eljárás alá vonják.

Hírek