Üdvözöljük Mezőhék Község weboldalán!

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom Mezőhék Község lakosságát, a civil,  érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Mezőhék Község Önkormányzata Képviselő – testülete törvényi kötelezettségének eleget téve A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján új településrendezési eszközöket készíttet. A településrendezéi eszközök részeként megalapozó vizsgálat és településfejlesztési koncepció készül. A településfejlesztési koncepció mintegy 10 év időtávlatra  a település fejlesztési elképzeléseit tartalmazza.

A 143/2020. (IV. 22.) Kormányrendelet a vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, Mezőhék Község lakosságát, a civil és társadalmi szervezetek, az egyházak, a vállalkozókat, őstermelőket., hogy Mezőhék teljes közigazgatási területére vonatkozóan a településrendezési eszközök részeként elkészült: Mezőhék Község településfejlesztési Koncepciója, valamint az azt megalapozó vizsgálat és örökségvédelmi hatástanulmány, mely Mezőhék község hivatalos weblapján (www.mezohek.hu) közzétételre kerül 2020. május 29 – 2020. június 13. között.

A honlapra feltöltött dokumentációval kapcsolatban várjuk javaslataik, észrevételeiket, véleményüket. Véleményeiket kérjük, hogy a ph@mezohek.hu  e-mail címre elküldeni szíveskedjenek, vagy postai úton juttassák el Mezőhék Község Polgármesteri Hivatalába a véleményezés ideje alatt, 2020. június 13-ig.

Véleményeiket, észrevételeiket, javaslataikat ezúton is megköszönjük.

Mezőhék 2020. május 29.                                                                                       

Fórizs Ágnes Karolina
polgármester

Hírek