Üdvözöljük Mezőhék Község weboldalán!

FELHÍVÁS – Szociális célú tüzelőanyag

Tisztelt Lakosok!

A Mezőhék Község Önkormányzatának 6/2020. (XI.05.) számú önkormányzati rendelete alapján 2020-ban is lehetőség van szociális célú tüzelőanyag (keménylombos tűzifa) igénylésére.

A támogatásra jogosult:

  • Akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2020-ban 71.250 Ft).
  • egy személyes háztartásban él, és a nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (2020-ban 85.500 Ft).
  • Akinek lakása fával fűthető.
  • A közös háztartásban élők közül csak egy személy nyújthat be kérelmet.

A kérelem Mezőhék Község Önkormányzatnál, 5453 Mezőhék, Kossuth Lajos út 1. szám alatt nyújtható be.

A kérelem mellékleteként csatolni szükséges:

  • A közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását.
  • A kérelmezővel közös háztartásban élő 16 évesnél idősebb gyermek iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolását.

A kérelem benyújtásának határideje: 2020. december 04. 16:00!

Kérelem nyomtatvány kérhető az önkormányzatnál, vagy letölthető a honlapról.

Mezőhék, 2020. november 12.

Fórizs Ágnes Karolina sk.

polgármester

KÉRELEM

RENDELET

Hírek