Üdvözöljük Mezőhék Község weboldalán!

Mezőhék Község Története

Írásos anyagok 1500-1600-as években tesznek említést először a mai földrajzi területünkről mint Hék-Héki pusztaságról. Mezőhék közigazgatási területén a korábbi évszázadok során jelentős tanyavilág alakult ki anélkül, hogy tulajdonképpeni település létrejött volna.

A közösségé kovácsolódás hosszú időn keresztül az oktatás területén volt csak megfigyelhető. 1874 tavaszán az itteni gazdák társaságba álltak iskola létesítése céljából. A fenti tény az összekovácsolódás csíráját alkothatták ugyan, de önálló közigazgatással rendelkező községet nem hoztak létre. Ezt saját spontán kifejlődés hiányában a második világháború után kormányutasítással hívták életre.

1951-ben a Belügyminisztérium elrendelte a héki tanyaközpont önálló községgé alakítását. A községi tanács 1951.december 30-án alakult meg. Az új község nevét a határrészek nevei és földrajzi táj meghatározása alapján kapta, amely összetett szó: Mező-hék. Összetett szó első tagját a nagy kiterjedésű földrajzi tájra jellemző Mezőség meghatározás-tól kapta, még a második szó -Hék- az itteni lakosok Héknek nevezték azokat a kiszáradt folyómedreket, melyek egykor a Tisza és a Körös folyók vízrendszeréhez tartoztak.

Ennélfogva a Belügyminisztérium 1953.július 17-én kiadott rendeletével az új település elnevezését Mezőhék néven határozta meg. A nagy kiterjedésű mezőség nem csak a település nevének meghatározásában játszott jelentős szerepet, hanem döntően a mezőgazdaság legfőbb termelőeszközét a földet is adta. Ez a földterület nagysága-közigazgatási terület 8900 ha valamint ennek a földterületnek átlagosan 33,2 Ak/ha értéke van. Mindez Mezőhék mezőgazdasági jellegét egyértelművé teszi. Közigazgatási területünkön egy termelőszövetkezet és állami gazdaság alakult meg, amelyek hosszútávra meghatározták Községünk gazdasági helyzetét. A két mezőgazdasági egység az évek folyamán jelentős szerkezeti változáson ment át, de a jó minőségű föld biztosította a gazdálkodás eredményességét így a fejlesztések sem maradtak el. Ennek sarkalatos kérdése volt az öntöző rendszer kiépítése és így az összterület 65-70% öntözhetővé vált, új növényi kultúrák: (fűszerpaprika, petrezselyemlevél, vöröshagyma, sóska, kapor) honosodtak meg, majd a növények feldolgozása is helyben valósult meg.

Összességében azt a megállapítást kell tenni, hogy Mezőhék község gazdaságai országos viszonylatban is elismerésre méltó eredményt értek el, és Jász-Nagykun-Szolnok megye és az egész alföldi térség gazdasági tevékenységét is méltón reprezentálták. Kiemelkedő gazdasági sikerek sajnos nem eredményezték a település fejlődését. Ennek egyik oka, hogy abban az időszakban kezdett Mezőhéken-egyébként országos tünetként is tapasztalható-jelenséggé válni, hogy a községben illetve annak határában működő s ekkora már megizmosodott gazdasági nagyüzemek a közigazgatási vezetést kimondva vagy kimondatlanul amolyan szegény rokonként kezelték.

Polgármesterként ezt a rossz szemléletet még 1990-től-1993-ig megtapasztaltam, majd a folyamatos párbeszéd eredményeként egy lassú változás ment végbe, napjainkban a kölcsönös bizalom, megértés helyreállt. Gyengélkedett a kereskedelem, egészségügy, közművelődés is. Ilyen viszonyok miatt különösen a tanyai lakosok nem Mezőhékre települtek le, hanem a környező nagyközségekbe, városokba.

Tovább rontotta a község helyzetét az 1970-es évek új irányvonala, amely közigazgatás életében ment végbe, ennek az a lényege, hogy kisebb községek tanácsait összevonta-társközségek jöttek létre. Ez a döntés megpecsételte Mezőhék sorsát, mivel településünkről elvitték, az iskolát, közigazgatást, termelőszövetkezet központját. 1977.április 1-jétől Mezőhéken is megszűnt az önálló közigazgatás.

Körzetesítés végérvényesen meggyőzte Mezőhék még megmaradt lakosságát, hogy a tájról el kell menniük , melyet a népesség alakulása visszaigazol: 1949-ben 2337 fő;1960-ban 2169 fő;1980-ban 745 fő;1990-ben 551 fő; és 2003-ban 424 fő. Középületek lepusztultak, infrastruktúra, kommunális helyzet kilátástalan helyzetben, oktatás, közigazgatás megszűnt – ilyen környezetben megmaradt maroknyi lakosság elveszítette a hitét és önmarcangolásba kezdett. Ebben a reménytelennek tűnő helyzetben mégis vállaltam a polgármesterek szép de rendkívül nehéz sorsát.

A közös tanács 1990.október 1-jén megszűnt és ettől kezdve a község közigazgatásilag ismét önálló lett. Az új helyzetben számba vettem településünk gazdasági, társadalmi, földrajzi helyzetét, lehetőségeit és egy teljesen új irányt határoztam meg. Ezt az új programot település lakossága elfogadta. Megújult erő új fejezetet nyitott mindannyiunk életében. Legfontosabb célunk Mezőhék Község megmaradása. Jövőnk érdekében önállóságra törekedtünk minden területen, amelynek eredményeként vissza került az Általános Iskola-alsó tagozata, középületeinket nem csak felújítottuk hanem korszerűsítettük is, bevezettük a földgázt, szilárdburkolattal láttuk el belterületi útjaink 75 %-át, főzőkonyhát építettünk, templomot építettünk, közigazgatásunk teljes területén megépült a telefonhálózat, új ravatalozó épült, tanya villamosítás, sportpálya építés, közterületek parkosítása, fásítása; intézmények számítógéppel való ellátása és Internet elérhetőség, szennyvíztisztító és szennyvízelvezető rendszer teljes kiépítése. Beruházások, fejlesztések azt szolgálják, hogy lakosságunk élhetőbb települést kapjon, érdemes legyen Mezőhéken lakni, letelepedni, családot alapítani.

Ettől azt remélem, hogy a mezőhékiek visszakapják a reményt, bizalmat és hitet. Társadalom megelégedése, gazdasági potenciánk, jó földrajzi környezet eredményes jövőt alapozza meg, amelynek érdekében tovább segítjük a fiatal házasokat, élettársi viszonyban élőket, mivel 20 Ft/ m2 díjért adjuk a teljesen közművesített építési telket. 100.000 Ft-ot adunk az első lakás vásárlásához, építéséhez-amely nem visszatérítendő és 100.000 Ft-ot adunk minden újszülöttnek, illetve az idősebb generációról sem feledkeztünk meg-így ők kommunális adómentességet kaptak.

Szívesen látjuk településünkön azokat a vállalkozókat akik ipart akarnak létrehozni, amihez 5000 m2-es közművesített iparterület áll rendelkezésre és ami tovább bővíthető. Közúton gyorsan és könnyen megközelíthetők vagyunk.

Végül úgy gondolom megbékültünk a múltunkkal, hogy egy szebb, eredményesebb gazdag jövőt építhessen településünk Mezőhék.

Mezőhék, 2006.10.04.

Halász Vince volt polgármester (1990-2006)

Fórizs Ágnes Karolina polgármester (2006.10.01-től)